#15 Beddinge översilningsängar

En gång i tiden var Beddinge ängar ett översilningssystem där vattnet gav näring till ängsmarken. Nu återställs översilningen som en av åtgärderna i att minska näringsläckaget från jordbruket till Östersjön. Skåne hade för hundra år sedan stora områden med översilningsängar, framförallt vid Vombsjön. Den som skötte systemet kallades ängavattnare.

Jacob

#12 Gubbar & Knölar

Midsommartema i Ecotrippen! Vi besöker Vidablick för att höra om ekologisk odling av jordgubbar och potatis. Idag är det 100 år sedan Dalby Söderskogs nationalpark bildades. I slutet på året kommer en film som har följt året i skogen.

På gång är livet på en fårgård på Gotland samt Ecotopia på Österlen. Glad midsommar!

Jacob

#7 Vattenvård

Ecotrippen är tillbaka med ett reportage om vattenvård. Vi träffar limnologen Jonas Johansson på Lunds kommun som är vattensamordnare för vattenråden i Höje och Kävlingeån och pratar om våtmarker, dagvatten och vattenkvalitet.

Inte bestämt ännu vilket reportage som kommer härnäst!

Jacob

Ecotrippen omkalibreras

Till Ecotrippens följare,

Dagens miljöproblem är så pass stora att 200 dagar inte räcker för att täcka in allt. Därför kommer Ecotrippen förlängas till obestämd tid. Detta ger möjlighet till bättre djupdykning i olika frågor och mer tid till reportage om olika verksamheter. Det som faller bort är den tänkta gigantiska cykelresan genom Sveriges alla landskap som skulle vara i 200 dagar och bli en resa som nog ingen gjort tidigare. Då skulle också alla nationalparker besökas, vilket hade blivit ganska korta besök planerade efter kortast fågelväg i stället för när det är lämpligt för att uppleva det bästa av en specifik nationalpark. Planen är fortfarande att besöka alla nationalparker, men över flera år och med möjlighet att även göra återbesök eller följa säsongen.

För er som sett fram emot att följa Sverigeresan hoppas jag ni glädjs av att syftet att lyfta fokus på miljö står kvar och kommer ske med reportage från verksamheter och om olika miljöfrågor. Flera nya reportage är på gång. Och så får jag se vilka nya möjligheter som öppnas upp i denna nya skepnad.

De som gett ekonomiskt stöd till Ecotrippen i hoppet att kunna följa en sverigeresa får tillbaka sin investering men Ecotrippen kommer fortsätta göra reportage och möjligheten till sponsring fortsätter.

Varmt tack för ert stöd!

Jacob

#6 Besök på Bruns frisörer/products

I samhället används mycket kemikalier och många av dessa har direkt skadliga effekter på människors hälsa och/eller miljö. Frisörbranschen är ett exempel där kemikalieanvändningen är utbredd och i nära kontakt med människan. Men det finns verksamheter som väljer en annan väg och Ecotrippen har besökt Bruns som i sina två salonger i Lund och Malmö strävar efter bästa miljöval och även tillverkar en egen produktserie baserat på naturliga råvaror. 

Nästa reportage kommer handla om vattenkvalitet och åtgärder till förbättring som till exempel att anlägga våtmarker. 

Jacob

Ecotrippen Live 16 februari

Under resan, vilken börjar i mars, sker regelbunden livesändning varje fredag klockan 14. Som förberedelse gör Ecotrippen sin första sändning nu på fredag. Det blir, precis som under resan, en uppdatering av vad som hänt och är på gång. 

Uppdatering: Live-sändningen hade tekniska problem och jag kommer göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle innan avresa. 

Uppdatering: Live-sändningen hade tekniska problem och jag kommer göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle innan avresa. 

Bara 30 dagar kvar!

Jacob

#1 Elbilar - en introduktion

Ecotrippens första reportage handlar, ironiskt nog, om bilar. Men inte gårdagens maskiner, utan nya tidens elbilar som kommer reducera våra koldioxidutsläpp och ge betydligt renare luft i våra städer.

Sveriges elbilsmarknad är stark globalt sett men Norge ligger flera hästlängder före Sverige och visar vad som är möjligt att uppnå.

Nästa reportage kommer handla om en specifik elbil - Sveriges nyaste biltillverkare.

Jacob