#1 Elbilar - en introduktion

Ecotrippens första reportage handlar, ironiskt nog, om bilar. Men inte gårdagens maskiner, utan nya tidens elbilar som kommer reducera våra koldioxidutsläpp och ge betydligt renare luft i våra städer.

Sveriges elbilsmarknad är stark globalt sett men Norge ligger flera hästlängder före Sverige och visar vad som är möjligt att uppnå.

Nästa reportage kommer handla om en specifik elbil - Sveriges nyaste biltillverkare.

Jacob