#15 Beddinge översilningsängar

En gång i tiden var Beddinge ängar ett översilningssystem där vattnet gav näring till ängsmarken. Nu återställs översilningen som en av åtgärderna i att minska näringsläckaget från jordbruket till Östersjön. Skåne hade för hundra år sedan stora områden med översilningsängar, framförallt vid Vombsjön. Den som skötte systemet kallades ängavattnare.

Jacob