#6 Besök på Bruns frisörer/products

I samhället används mycket kemikalier och många av dessa har direkt skadliga effekter på människors hälsa och/eller miljö. Frisörbranschen är ett exempel där kemikalieanvändningen är utbredd och i nära kontakt med människan. Men det finns verksamheter som väljer en annan väg och Ecotrippen har besökt Bruns som i sina två salonger i Lund och Malmö strävar efter bästa miljöval och även tillverkar en egen produktserie baserat på naturliga råvaror. 

Nästa reportage kommer handla om vattenkvalitet och åtgärder till förbättring som till exempel att anlägga våtmarker. 

Jacob