Ecotrippen omkalibreras

Till Ecotrippens följare,

Dagens miljöproblem är så pass stora att 200 dagar inte räcker för att täcka in allt. Därför kommer Ecotrippen förlängas till obestämd tid. Detta ger möjlighet till bättre djupdykning i olika frågor och mer tid till reportage om olika verksamheter. Det som faller bort är den tänkta gigantiska cykelresan genom Sveriges alla landskap som skulle vara i 200 dagar och bli en resa som nog ingen gjort tidigare. Då skulle också alla nationalparker besökas, vilket hade blivit ganska korta besök planerade efter kortast fågelväg i stället för när det är lämpligt för att uppleva det bästa av en specifik nationalpark. Planen är fortfarande att besöka alla nationalparker, men över flera år och med möjlighet att även göra återbesök eller följa säsongen.

För er som sett fram emot att följa Sverigeresan hoppas jag ni glädjs av att syftet att lyfta fokus på miljö står kvar och kommer ske med reportage från verksamheter och om olika miljöfrågor. Flera nya reportage är på gång. Och så får jag se vilka nya möjligheter som öppnas upp i denna nya skepnad.

De som gett ekonomiskt stöd till Ecotrippen i hoppet att kunna följa en sverigeresa får tillbaka sin investering men Ecotrippen kommer fortsätta göra reportage och möjligheten till sponsring fortsätter.

Varmt tack för ert stöd!

Jacob