#7 Vattenvård

Ecotrippen är tillbaka med ett reportage om vattenvård. Vi träffar limnologen Jonas Johansson på Lunds kommun som är vattensamordnare för vattenråden i Höje och Kävlingeån och pratar om våtmarker, dagvatten och vattenkvalitet.

Inte bestämt ännu vilket reportage som kommer härnäst!

Jacob